ත්‍රිකුණාමලය වරායේ රාත්‍රි මෙහෙයුම් ආරම්භ කරයි.
සංවර්ධන පුවත් / 2023-February-20
ත්‍රිකුණාමලය වරාය වැඩිදුර
වරාය ප්‍රවර්ධන වැඩපිලිවෙල යටතේ පැමිණි පලමු නෞකාව නැගෙනහිර පර්යන්තයට
සංවර්ධන පුවත් / 2023-February-07
වරාය ප්‍රවර්ධන වැඩ වැඩිදුර
ගුවන්තොටුපලට ඉලෙක්ට්‍රොනික දොරටු සවිකිරීම කඩිනම් කරන්න අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස් දෙයි.
සංවර්ධන පුවත් / 2023-January-17
ගුවන්තොටුපලට ඉලෙක වැඩිදුර
වරායෙන් මුදවා නොගත් දොඩම් බහාලූ 03ක් රෝහල් වලට බෙදා හරී
සංවර්ධන පුවත් / 2023-January-05
වරායෙන් මුදවා නොගත වැඩිදුර
ගුවන්තොටුපලේ නව ඉලෙක්ට්‍රොනික තීරු බදු සාප්පු සංකීර්ණය විවෘත තරයි.
සංවර්ධන පුවත් / 2023-January-05
ගුවන්තොටුපලේ නව ඉල වැඩිදුර
වරාය ගැඹුරු කරන දිය කොව්ලා, හංසකාවා ඇමති මැදිහත්වීමෙන් නැවත වැඩ අරභයි.
සංවර්ධන පුවත් / 2023-January-02
වරාය ගැඹුරු කරන දි වැඩිදුර

ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් සහ නැව් පිළිබඳ වීඩියෝ දර්ශන මෙහි ඇතුළත් වේ.
අමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තර මෙහි ඇතුළත් වේ.

Last Updated on Sunday, 24 September, 2023