මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ පහසුකම් වැඩිකිරීමට වරාය හා ගුවන්තොටුපොළ සූදානම් - අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
සංවර්ධන පුවත් / 2022-November-15
මෙරටට පැමිණෙන සංචා වැඩිදුර
වරායේ බටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් අරඹයි.
සංවර්ධන පුවත් / 2022-November-10
වරායේ බටහිර පර්යන් වැඩිදුර
සංචාරක සමයේ පැමිණෙන ගුවන්යානා වලට බාධාවකින් තොරව ගුවන් යානා ඉන්ධන සැපයේ
සංවර්ධන පුවත් / 2022-November-03
සංචාරක සමයේ පැමිණෙ වැඩිදුර
ECT පර්යන්තය ඉදිකිරීම් කඩිනම් කරන්න බලධාරීන්ට ඇමති උපදෙස් දෙයි
සංවර්ධන පුවත් / 2022-October-28
ECT පර්යන්තය ඉදිකිර වැඩිදුර
වෙලඳ නාවික කෙෂත්‍රයට තරුණ තරුණියන් ආකර්ශනය කරගත යුතුයි - වරාය නාවික හා ගුවන්සේවා අමාත්‍ය
සංවර්ධන පුවත් / 2022-October-17
වෙලඳ නාවික කෙෂත්‍ර වැඩිදුර
ගාල්ල වරාය සංචාරක වරායක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නවා
සංවර්ධන පුවත් / 2022-September-20
ගාල්ල වරාය සංචාරක වැඩිදුර

ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් සහ නැව් පිළිබඳ වීඩියෝ දර්ශන මෙහි ඇතුළත් වේ.
අමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තර මෙහි ඇතුළත් වේ.

Last Updated on Saturday, 3 December, 2022