වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශයදැක්ම
 “දකුණු   ආසියානු    කලාපයේ උපරිම තරඟකාරිත්වයකින් යුතු සාමුද්‍රික   සේවා මධ්‍යස්ථානය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය කිරීම තුලින් සියලුම සේවාලාභීන්ට හිතකාමී ඉහළ මට්ටමේ සාමුද්‍රීය සේවාවන් ලබාදීම”

 

මෙහෙවර
 “ජාතික ආර්ථික වර්ධනය සඳහා සමුද්‍රික ගමනාගමන කටයුතු ක්ෂේත්‍රය තුල දේශිය සහ ජාත්‍යන්තර අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම පිණිස තරඟකාරිත්වයට මුහුණ දිය හැකි ගුණාත්මක වරාය හා නාවුක සේවාවන් සැලසීමට ඉවහල් වන වඩාත් යෝග්‍ය ප්‍රතිපත්ති රටාවක් පිළියෙළ කිරීම හා කාර්යක්ෂම යාන්ත්‍රණයක් සැකසීම”

 

පිවිසුම
වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛතම අමාත්‍යාංශයකි. ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ලංකා නැව් සංස්ථාව, වෙළඳ ලේකම් නාවික කාර්යාලය මෙම අමාත්‍යාංශයට අයත් සෙසු ආයතන වේ.  ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා විෂයභාර අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මැතිතුමා විෂයභාර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ලෙසත් කටයුතු කරයි. අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කරන්නේ එල්. පී. ජයම්පති මහතායි.

 

ආරම්භය
1960 වසර වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශයේ ආරම්භක වර්ෂය වේ. ඩඞ්ලි සේනානායක අගමැතිතුමා ස්වකීය දෙවැනි කැබිනට් මණ්ඩලය පිහිටු වූයේ එම වර්ෂයේ මාර්තු 23 වැනිදායි. එහි ජනසතු සේවා, නාවික සහ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා වූයේ  මොන්ටිගේ ජයවික‍්‍රම මහතාය. එතුමා ශ‍්‍රී ලංකාවේ පළමු නාවික අමාත්‍යවරයා වේ. පසුව 1989 වර්ෂයේදී රණසිංහ පේ‍්‍රමදාස මැතිතුමා මෙම අමාත්‍යාංශයට වරාය විෂයද ඇතුළත් කළේය. විටින් විට මෙම අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට මහාමාර්ග, ගුවන් සේවා, බලශක්ති වැනි අංශ ඇතුළත් වීමද විශේෂත්වයකි.